Proceduri

Procedura operațională privind transferul elevilor

Procedura operațională privind înscriere în învățământul primar (clasa pregătitoare)

Procedura operațională privind accesul în unitatea școlară

Procedură în vederea combaterii fenomenului de bullying, excluziune și violență în școală