Burse școlare

Burse 2022-2023

Burse 2021-2022

ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățămîntul preuniversitar de stat

Instrucţiuni privind acordarea burselor în semestrul al II lea – an şcolar 2021-2022 conform O.M.E. 5870/04.01.2022

Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Precizări ref. la aplicarea prevederilor Ordinului M.E. nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar de stat

Cerere acordare burse studiu ajutor social sem II

Declarație pe proprie răspundere a părintelui care solicită bursa de studiu sau bursă socială, în baza veniturilor

ORDIN Nr.5870 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățămîntul preuniversitar de stat

Instrucţiuni privind acordarea burselor în semestrul al II lea – an şcolar 2021-2022 conform O.M.E. 5870/04.01.2022

Ordin pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Precizări ref. la aplicarea prevederilor Ordinului M.E. nr. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar de stat

Cerere acordare burse studiu ajutor social sem II

Declarație pe proprie răspundere a părintelui care solicită bursa de studiu sau bursă socială, în baza veniturilor