Selectează o Pagină

Activitate prof.dr. Daniel Zah

Daniel Zah a studiat cântul vocal urmând cursurile universitare și de master la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru. Îşi desăvârşeşte formarea muzicală prin participarea la cursurile de măiestrie ai unor renumiţi muzicieni precum Ludovic Spiess, Vladislav Piavko, Renee Corenne și David Crescenzi.

Este laureat cu premiul I la Concursul Internaţional de Interpretare Vocală „Sabin Drăgoi” din Timişoara, la Concursului de Interpretare „Tinereţea cântă” din Uzdin, Serbia, cu premiul III la Concursul Internațional de Interpretare Vocală „Emil Rotundu”, și cu Premiul Special la Concursul Internațional „Tiberiu Brediceanu”.

Încă din cadrul Facultăţii personalitatea artistică se dezvoltă în două direcții: cea de solist în repertoriul vocal-simfonic și cea didactică.

Abordează deja peste 50 de lucrări vocal-simfonice, unele cu grad înalt de dificultate, cântate foarte rar, altele în primă audiţie locală, naţională sau absolută, descoperind frumuseţea, puritatea şi măestria multor pagini muzicale, alături de ansambluri şi solişti de mare valoare. Repertoriul său vocal-simfonic cuprinde o paletă largă, de la muzică barocă la muzică modern-contemporană, dintre care amintim: Te deum de M.A.Charpantier, Matheus Passion de J.S.Bach, Reqviem, Kronűngsmesse, Waisenhaus-Messe de W.A.Mozart, Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven, Elias și Lobgesang de F.Mendelssohn-Bartholdy, Stabat Mater și Messa di Gloria de G.Rossini, Missa Solennelle de Ch. Gounod, Requiem de A.Dvorak, Missa Criolla de A.Ramirez, Kaddish și Moments de Șerban Nichifor, La chute du Babillone de Horia Șurianu etc., fiind invitat ca tenor solist al diferitelor filarmonici și instituții de cultură din țară și străinătate. Apare pe scene din ţări precum Olanda, Austria, Germania, Spania, Serbia, Irlanda de Nord, Cehia, Luxemburg, Anglia şi Statele Unite.

Pe lângă activitatea artistică, desfăşoară şi o bogată activitate didactică ca profesor la Liceul de Artă „Ion Vidu” Timişoara. Din anul 2011 până în 2016 este șeful catedrei de canto, urmând ca din septembrie 2021 până în Ianuarie 2022 să fie director iar actualmente director adjunct al Liceului de Artă „Ion Vidu”, îndrumând cu dăruire generații de viitori artiști.

Datorită rezultatelor de la catedră este distins cu premiul Pro Juventute al Consiliului Județean Timiș – „pentru merite și rezultate deosebite în promovarea și afirmarea învățământului timișan” în anul 2010 și 2013. Iar Liceul de Artă „Ion Vidu” și Inspectoratul Școlar Județean Timiș îi înmânează Diploma de excelență – „pentru dezvoltarea învățământului muzical”.

În anul 2014 obţine titlul știintific de doctor cu teza „Tenorul solist în repertoriul vocal-simfonic romantic” la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj, sub îndrumarea prof.univ.dr.Constantin Rîpă.

Pune bazele și este responsabil a câtorva proiecte culturale care se desfășoară anual: Concursul Internațional de canto „Voci de primăvară”, Festivalul de muzică tradiții și obiceiuri de Crăciun, Concursul Internațional de Interpretare Vocală „Sabin Drăgoi”- secțiunea Youth, Festivalul „Mirajul vocii umane” și Festivalul de Artă Românească.

Publică în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale, articole cum ar fi: Importanţa expresiei faciale în interpretarea vocală (Expresivitate cu ajutorul mimicii feţei), Tehnica Lax-Vox – terapie vocală în recuperarea și antrenamentul cântăreților în ”The Romanian Jurnal of Music and Medicine”, Editura Eurostampa. Deasemenea Ovidiu Manole și choralul din rapsodia enesciană, în Jurnalul Congresului Internațional de Muzicologie și Repere ale muzicii sacre în Banat: Te Deum de Hector Berlioz, în Revista RevArt.

În anul 2020 publică la editura Eurostampa cartea Muzică și spiritualitate în Stabat Mater de Gioachino Rossini – O viziune „tenorală”. Iar în 2021 inițiază și participă ca redactor șef la volumul Simpozionului Național „Cunoaștere și sensibilizare prin artă” din cadrul Festivalului „Zilele Școlii Muzicale Timișorene”.

Daniel Zah reușește să îmbine armonios pedagogia, cercetarea științifică în domeniu și activitatea scenică. Preocuparea sa centrală este de formare continuă a abilităţilor didactice, a abilităților de tehnică vocală şi interpretare, de cercetare spre noi căi de expresivitate artistică şi desăvârşirea acestora pe parcursul întregii vieţi. Chiar dacă este pe scenă sau la catedră, profesionalismul, constanța și dăruirea sunt atribute care îl caracterizează.