Selectează o Pagină

Activitate prof. Patricia Vlad

Gradul didactic I

Profesor titular (din septembrie 1995) la catedra de Matematică – Științe ale naturii, disciplina Fizică, în cadrul Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara.

Licențiat al Facultății de Fizică, Specializarea: Optică, Spectroscopie, Laseri, Plasmă, Universitatea de Vest Timișoara și al Facultății de Matematică, Universitatea de Vest Timișoara

Studii postuniversitare: Studii aprofundate, Facultatea de Fizică, specializarea: Fizica materialelor cristaline.

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Management Organizațional.

Experiență managerială:

 • în perioada 2017- ianuarie 2022 Director adjunct al Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara.
 • din ianuarie 2022 – Director al Liceului de Artă „Ion Vidu” Timișoara.

Alte resonsabilități de-a lungul carierei didactice:

 • Profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Timiş la disciplina Fizică;
 • Tutore de practică pedagogică pentru studenții Facultății de Fizică în cadrul Departamentului pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea de Vest Timișoara; Membră în consiliul consultativ al disciplinei Fizică la nivel județean, Responsabila cercului pedagogic al profesorilor de Fizică;
 • Membră în Corpul național de experți în management național, membră în numeroase comisii la nivel local, județean și național.

Cursuri de formare profesională:

 • Aplicații Google pentru educație, nivel I, furnizat de Asociația Edu Sfera (august-septembrie 2021);
 • Programul de formare continuă „Metode europene de progres și inovare în educație prin leadership și management pentru un învățământ performant”, furnizat de Asociația Dominou Craiova, (mai-iulie 2021);
 • Programul de formare continuă „Valorificarea soft-ului educațional de concepție proprie în studiul disciplinei predate” furnizat prin C.C.D. Bacău (aprilie-mai 2021);
 • Program de formare continuă „Aspecte teoretice și practice în activitatea profesorului metodist” furnizat de C.C.D. Timiș (martie-iunie 2015);
 • Curs în cadrul Proiectului POSDRU/174/1.3/S/!49155 „Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” (ianuarie-martie 2015);
 • Cursul „Metode eficiente de învățare a Fizicii”, furnizat de C.C.D. Timiș (aprilie-iunie 2013);
 • Program de formare continuă „Dezvoltare personală în carieră” în cadrul proiectului POSDRU „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente”, 2012;
 • Program de formare continuă „Formarea competențelor IT” în cadrul proiectului POSDRU „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente”, 2012;
 • Program de formare continuă „Management școlar” în cadrul proiectului POSDRU „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente”, 2012;
 • Program de formare continuă „Metode interactive de cunoaștere” în cadrul proiectului POSDRU „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente”, 2012;
 • Program de formare continuă „Formare specialiști în evaluare INSAM”, 2012;
 • Cursul „Facilitare profesională pentru calitatea instruirii eficiente” furnizat de DPPD., Universitatea de Vest Timişoara (iunie-iulie 2011);
 • Cursul e-şcoala (iunie 2011);
 • Cursul „Management personal”, furnizat de C.C.D. Timiș (aprilie 2011)
 • Curs i-teach: „Proiecte internaţionale de colaborare educaţională” (februarie 2010);
 • Cursul de tutore, organizat de DPPD. Universitatea de Vest Timişoara (septembrie 2010);
 • Curs i-Teach: „Introducere în e-twinning” (septembrie-octombrie 2010);
 • Cursul „ThinkQuest ORACLE” (februarie 2009);
 • Cursul „Programului Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar (DeCeE)” (octombrie 2008);
 • Implicată în proiectul Leonardo-da-Vinci VETPRO, în Germania, Leipzig; (aprilie 2008)
 • Programul de formare „Consiliere şi Orientare”, (noiembrie 2006);
 • Programul iniţiere în utilizarea calculatoarelor; (mai-iunie 2004)